Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Saelens

Paardenmarkt 7

8970 Poperinge

Hoofdapotheker: Sigrid Saelens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0825 222 352

Machtigingsnummer APB: 332104

Telefoonnummer: 057 333 133

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.